Ons verhaal

Op het einde van de jaren 70 vorige eeuw, ontstond op de Hasseltse Hei, een noordelijke wijk van Hasselt, de noodzaak om voor de plaatselijke verenigingen een modern vergaderlokaal ter beschikking te stellen.

Enkele bewoners en leden van de kerkfabriek van Kiewit waren bereid om daar aan mee te werken en op de bestaande gronden, eigendom van de Kerkfabriek Sint Lambertus Kiewit, een gebouw “in opstal” op te richten dat als vergaderlokaal kon worden gebruikt.
Om alles binnen een “wettelijk” kader te kunnen uitvoeren werd op 12 december 1984 de VZW “Ontmoetingscentrum Kiewit - Heide” opgericht . Later kreeg het project de naam “Heiwind” .

De VZW richtte allereerst een aantal activiteiten in om de nodige fondsen te verwerven. Ook de stad Hasselt werd gevraagd om financiële steun. Architect Ignace Dewaele werd gecontacteerd om de nodige plannen op te maken. Aanvankelijk was het de bedoeling de zaal en de al bestaande kapel in één gebouw onder te brengen, maar dat lukte toen niet.
De plannen werden dan veranderd voor een vrijstaand gebouw naast de kapel dat voor alle plaatselijke verenigingen en bewoners van de buurt van dienst zou kunnen zijn.
Om dit plan te kunnen realiseren moest wel de bestaande oude schoolbarak nog worden afgebroken en de funderingen gegraven worden.
Dat werd door de omwonenden in een reeks zaterdagen als karwei afgehandeld. Daarna werd de aannemer belast met de eigenlijke bouwwerken.

In oktober 1989 werd daarvan door de toenmalige burgemeester Roppe plechtig de eerste steen gelegd. Een half jaar later was het buurtlokaal operationeel klaar.

Het veelvuldig gebruik noopte al snel tot een reeks verbouwingen, onder meer een ruimere bergingsplaats en een overdekt terras. Het stadsbestuur zorgde voor de aanleg van een speelweide voor de kinderen, een parking en de klinkerbetegeling van de toegangen.
Het interieur van de Heiwind werd meermaals aangepast: vernieuwde verwarming, koelcel, verbeterde dakisolatie, akoestisch plafond en verlichting.

In het jaar 2011 werd samen met de kerkfabriek Sint-Lambertus Kiewit besloten om de kapel zo te verbouwen dat er mogelijkheden zouden ontstaan om de bestaande zaal van de Heiwind bij bepaalde evenementen uit te breiden.
Deze verbouwingswerken waren in het voorjaar van 2014 voltooid. Daardoor kunnen zaal en kapel multifunctioneel gebruikt worden. Dit laat de VZW toe een grotere zaal ter beschikking te stellen, en een afzonderlijke vergaderaccomodatie aan te bieden.

In 2018 nam de VZW dit multifunctioneel geheel in erfpacht voor dertig jaar en sloot daarover ook een gebruiksovereenkomst af met de kerkfabriek Sint-Lambertus Kiewit en het pastoraal team Kiewit-Heide.
Wim Somers - voorzitter
Hasseltse Beverzakstraat 71
3500 Hasselt

tel. 011/821637  -  gsm. 0485/990353
wimsomers15@gmail.com
Feestzaal Heiwind
Hasseltse Beverzakstraat 218
3500 Hasselt
privacy policy
DESIGNED BY the ADventure
crossmenu